Evolutionaire computation

Evolutionaire computation is een deelgebied van kunstmatige intelligentie (AI) en wordt veel gebruikt bij complexe optimalisatieproblemen en voor continue optimalisatie. Evolutionaire berekeningen worden gebruikt om problemen op te lossen die te veel variabelen hebben voor traditionele algoritmen. Computers die evolutionaire computation uitvoeren, voeren evolutionaire algoritmen uit zoals genetische algoritmen, evolutionair programmeren, genetisch programmeren en zwermintelligentiemodellen zoals ant colony optimization of particle swarm optimization. 

De computermodellen die evolutionaire algoritmen gebruiken, passen evolutionaire processen toe om complexe problemen op te lossen. Deze evolutionaire processen zijn geïnspireerd op de biologische evolutietheorie. Evolutieve algoritmen maken gebruik van principes zoals overerving van eerdere succesvolle generaties, en natuurlijke selectie waarbij de beste oplossingen hun eigenschappen doorgeven aan de opeenvolgende generaties.

Hoe evolutionaire berekeningen werken

Een eerste reeks mogelijke oplossingen wordt gecreëerd bij de start van een evolutionaire berekening. De eenmaal uitgeprobeerde oplossingen worden verfijnd doordat zwakkere oplossingen stochastisch worden verwijderd en kleine willekeurige veranderingen worden geïntroduceerd in de opeenvolgende generaties. Naarmate de generaties verstrijken, worden de oplossingen steeds verfijnder. Uiteindelijk kunnen de oplossingen die evolutionaire computatie oplevert, strak geoptimaliseerd worden, ook al wordt de aanpak in het begin niet begrepen.