Evenredigheid

In de wiskunde geeft evenredigheid aan dat twee grootheden of variabelen op een lineaire manier met elkaar verbonden zijn. Als de ene grootheid verdubbelt, verdubbelt de andere ook; als een van de variabelen tot 1/10 van zijn vroegere waarde vermindert, vermindert de andere ook.

Het symbool voor evenredigheid lijkt op een uitgerekte, kleine Griekse letter alpha ( proportio.jpg ). Wanneer dit symbool tussen twee grootheden of variabelen staat, wordt er gelezen "is evenredig met" of "varieert in directe verhouding tot". Zo wordt de uitdrukking x proportio.jpg y gelezen als " x is evenredig met y " of " x varieert in directe verhouding met y ." In deze situatie, zolang x en y geen waarden van nul bereiken, is het quotiƫnt x / y altijd gelijk aan dezelfde waarde k , die de evenredigheidsconstante wordt genoemd.

Zie ook Wiskundige symbolen .