EU Transparantierichtlijn (European Union Transparency Directive)

De Europese Unie (EU) Transparantierichtlijn is wetgeving die vereist dat bedrijven die effecten verhandelen op gereguleerde markten in EU-lidstaten, financiële informatie over het hele continent publiceren. Bedrijven die effecten verhandelen in EU-lidstaten moeten zich aan de richtlijn houden als onderdeel van hun inspanningen om de regelgeving na te leven. De EU-transparantierichtlijn is op 20 januari 2007 in werking getreden.

De richtlijn bevat eisen voor financiële verslaglegging die de transparantie moeten vergroten. Volgens de richtlijn moeten bedrijven jaarlijkse en halfjaarlijkse financiële verslagen opstellen, evenals tussentijdse bestuursverklaringen voor het eerste en derde kwartaal van hun boekjaar. De richtlijn schrijft ook voor dat belangrijk financieel nieuws onmiddellijk openbaar moet worden gemaakt.

Volgens de richtlijn moet dergelijke informatie worden verspreid door een voorlichtingsdienst van de regelgevende instanties. Deze bureaus werken volgens regelgevingsnormen en verspreiden informatie onder elektronische financiële mediabedrijven zoals Reuters, Bloomberg, Dow Jones en AFX.

De EU-transparantierichtlijn vereist ook dat lidstaten ervoor zorgen dat er ten minste één officieel aangewezen mechanisme (Officially Appointed Mechanism, OAM) is voor de centrale opslag van gereglementeerde informatie. In april 2010 waren er nog geen definitieve regelingen getroffen voor het opzetten van het netwerk van OAM's en waren er ad-hocmaatregelen van kracht. In het VK bijvoorbeeld bewaren bedrijven informatie in pdf-formaat op hun websites.