Enviromatics (milieu-informatica)

Enviromatics is het gebruik van computermodellen om het milieu van de aarde te analyseren en toekomstige trends te voorspellen. De term is een samentrekking van "milieu-informatica". Tot de disciplines die met milieu-informatica te maken hebben, behoren informatica, biologie, scheikunde, natuurkunde, ecologie, klimatologie, meteorologie en economie.

Milieu-informatica is van belang voor mensen, organisaties en instellingen die zich bezighouden met de bescherming en het behoud van ecosystemen op lokale, regionale en planetaire schaal. Computerondersteunde milieumodellering kan wetenschappers helpen bij de ontwikkeling van weers- en klimaatvoorspellingen op lange termijn. Voorbeelden hiervan zijn droogtevoorspellingen, voorspellingen van het verwachte tijdstip en de omvang van verschijnselen zoals El Nino en La Nina, en ramingen van de omvang en het effect van de opwarming van de aarde. Enviromatica kan ook worden gebruikt om te helpen bij de beheersing van milieurampen na de ramp, bij het beheer van stedelijke ontwikkeling en groei, en om regeringen te adviseren over beleidsplanning en -uitvoering.