Enterprise wipe

Enterprise wipe is een beveiligingsfunctie die door veel mobile device management (MDM) producten wordt aangeboden en waarmee selectief alleen die apparaatinstellingen, gebruikersgegevens, applicaties en toepassingsgegevens worden gewist die eerder door die MDM zijn geïnstalleerd.

In tegenstelling tot remote wipe of local wipe, heeft enterprise wipe geen invloed op door de gebruiker geïnstalleerde openbare applicaties, gegevens (zoals camerarol, muziek en teksten), of door de gebruiker geconfigureerde apparaatinstellingen (zoals persoonlijke e-mailaccounts). In plaats daarvan verwijdert enterprise wipe de door MDM geconfigureerde zakelijke e-mail- en Wi-Fi-accounts, VPN-instellingen, certificaten en webclips, samen met de door MDM geïnstalleerde zakelijke toepassingen en bijbehorende profielen. Een groeiend aantal werkgevers geeft de voorkeur aan enterprise wipe boven remote wipe, omdat enterprise wipe zich richt op het verminderen van bedrijfsrisico's en niet bedoeld is om persoonlijke content te verwijderen.