Enterprise Cloud Computing FAQ

Wat is cloud computing?

Het Amerikaanse National Institute of Standards and Technology geeft de meest neutrale definitie van cloud computing. "Cloudcomputing is een model voor gemakkelijke, on-demand netwerktoegang tot een gedeelde pool van configureerbare computermiddelen (bijv. netwerken, servers, opslag, toepassingen en diensten) die snel kunnen worden geleverd en vrijgegeven met minimale beheersinspanningen of interactie met de serviceprovider. Dit cloudmodel bevordert de beschikbaarheid en bestaat uit vijf essentiële kenmerken, drie leveringsmodellen en vier implementatiemodellen." 

Wat is enterprise cloud computing? 

Enterprise cloud computing is het speciale geval van het gebruik van cloud computing voor concurrentievoordeel door middel van doorbraakmogelijkheden voor zowel kostenbesparingen als, wat nog belangrijker is, voor bedrijfsinnovatie in termen van ongekende snelheid en wendbaarheid met een sterk verbeterde samenwerking tussen bedrijfspartners en klanten. Wat betekent "cloud computing" voor de onderneming? Belangrijker dan de vraag "wat is het?" is de vraag waarom het belangrijk is. Hier zijn drie belangrijke punten. 

1) Aan de kostenkant van de vergelijking kunnen veel, maar niet alle, IT- en datacenterkosten worden verlaagd en direct worden gekoppeld aan gebruik, omhoog of omlaag als de behoeften omhoog of omlaag gaan (snelle elasticiteit). 

2) Maar er is meer, veel meer, aan de inkomstenkant. Risico- en opstartkosten voor innovatie-initiatieven kunnen drastisch worden verlaagd, waardoor bedrijven meer kleine risico's kunnen nemen en meer nieuwe ideeën kunnen uitproberen. Zonder kapitaaluitgaven vooraf kunnen nieuwe projecten onmiddellijk worden opgeschaald als ze van de grond komen, of snel worden stopgezet als ze mislukken. Enorme schaalbaarheid en up-of-down elasticiteit geven bedrijven een geheel nieuwe zandbak voor het testen van nieuwe zakelijke ideeën en de groei ervan als ze aanslaan.

3) Bedrijven werken niet alleen, en, gemiddeld, meer dan 20 bedrijven vormen de waardeketens van vandaag. Cloud computing stelt een bedrijf in staat om samen te werken op nieuwe manieren met haar handelspartners, en samenwerking is de sleutel tot het verkrijgen van concurrentievoordeel in de waardeketen. Door gedeelde werkruimten in te richten in "Community Clouds" kunnen werknemers van meerdere bedrijven samenwerken als een "virtueel bedrijfsnetwerk" en functioneren alsof ze één enkel bedrijf vormen. Ze nemen allemaal deel aan hetzelfde systeem voor het leveren van waarde en delen computer-, communicatie- en informatiebronnen. Dit is vooral belangrijk omdat geen enkel bedrijf "eigenaar" is van de totale waardeketen. 

Is cloud computing nieuw? 

Cloud computing is geen nieuwe technologie, architectuur of methodologie. Het is wel een nieuw model voor de levering van informatietechnologie, waarbij alle computer- en netwerkresources worden geleverd als "diensten" die elastisch zijn (zo veel of zo weinig gebruiken als je op een gegeven moment nodig hebt), enorm schaalbaar zijn en on-demand beschikbaar zijn met self-service, pay-as-you-go abonnementen met variabele kosten. 

Wat is de drijfveer achter enterprise cloud computing? 

Natuurlijk zijn kostenbesparingen een belangrijke drijfveer. Maar veel belangrijker zijn de veranderingen in de wereld buiten het bedrijfsleven, in onze mondiale, hypergeconnecteerde samenleving. Met de komst van gebruiksvriendelijke "Consumer IT" of Web 2.0 gebruik van het internet, veranderen sociale netwerken de manier waarop we leven, leren, samenwerken, werken, consumeren en spelen. Deze enorme veranderingen in de samenleving verstoren ook de manier waarop we onze organisaties en onze waardeketens die waarde leveren aan klanten, ontwerpen en beheren. 

Wat is een Service-Oriented Enterprise? 

Wat een Service-Oriented Enterprise (SOE) echt onderscheidt van een traditioneel bedrijfsmodel is zijn "outside-in"-benadering. Een SOE creëert bedrijfsgedreven waarde door zijn kernbedrijfsprocessen te definiëren en open te stellen voor de externe markt door het gebruik van open technologie in de vorm van "diensten". Deze reorganisatie omvat nieuwe bedrijfsvereisten, nieuwe operationele zones en nieuwe licentiestructuren die een betere samenwerking tussen organisaties en hun klanten en leveranciers mogelijk kunnen maken. Een SOE is in staat zijn reacties op marktverschuivingen te organiseren dankzij de wendbaarheid binnen zijn cultuur, processen en IT-systemen. 

Wat is Business Technology? 

De term Business Technology (BT) wordt vaak gebruikt om nieuwe technologieën te beschrijven, zoals Web 2.0 en het gebruik ervan in het bedrijfsleven, om ze te onderscheiden van de hulpmiddelen en technieken van de traditionele Informatietechnologie (IT). Het belangrijkste onderscheid tussen BT en IT draait rond decentralisatie en ongestructureerde omgevingen. Organisaties hebben nog steeds de gecentraliseerde en gestructureerde rol van IT nodig om backoffice-functionaliteit te leveren, maar BT is een extra laag die zich richt op de frontoffice en klantgerichte bedrijfsactiviteiten. 

Is cloud computing hetzelfde als Software-as-a-Service (SaaS)? 

Hoewel SaaS-leveranciers oorspronkelijk niet het woord "cloud" gebruikten om hun aanbod te beschrijven, beschouwen analisten SaaS nu als een van de verschillende subgroepen van de cloud computing-markt. Met traditionele SaaS-aanbiedingen koopt een bedrijf voorverpakte "ingeblikte" softwaretoepassingen (bv. ERP-, SCM- of CRM-pakketten) die op afstand worden gehost, meestal in een omgeving met meerdere huurders, en toegankelijk zijn via het internet. SaaS-applicaties kunnen "deelnemers" worden in unieke end-to-end bedrijfsprocessen (zie BPMaaS). 

Wat is Business Process Management as a Service (BPMaaS)? 

Met SaaS-aanbiedingen koopt een bedrijf "dezelfde" voorverpakte software, maar BPMaaS gaat veel verder dan ingeblikte "bedrijfssoftware zoals gebruikelijk" die online wordt gezet. Het gaat verder dan het creëren van unieke bedrijfsprocessen die zijn ontworpen voor unieke en specifieke doeleinden om waardecreatie systemen van meerdere bedrijven aan elkaar te koppelen die in het verleden niet haalbaar of economisch waren om samen te voegen. BPMaaS draait om het volledige beheer van bedrijfsprocessen, en geeft mensen uit het bedrijfsleven de leiding over hun processen. In veel opzichten is BPMaaS wat enterprise cloud computing onderscheidt van consumer cloud computing. Unieke bedrijfsprocessen zijn de manier waarop bedrijven zich onderscheiden, en zijn dus van het grootste belang voor het gebruik van cloud computing door bedrijven om concurrentievoordeel te behalen. BPMaaS bestrijkt de volledige levenscyclus van bedrijfsprocessen, van conceptie en ontwerp tot implementatie en optimalisatie. Door BPM-mogelijkheden naar de cloud te brengen, kunnen meerdere bedrijven een gemeenschappelijk BPM-systeem delen en volledig deelnemen aan een algemeen end-to-end bedrijfsproces.

Wat zijn de economische aspecten van cloud computing? 

Cloud computing biedt enorme schaalvoordelen op het gebied van computergebruik en levert computerresources on-demand, ongeveer op dezelfde manier als nutsbedrijven gas en elektriciteit leveren. In het verleden moesten bedrijven steeds meer kapitaaluitgaven (CAPEX) doen om nieuwe informatiesystemen te implementeren. Om potentiële piekbelastingen op te vangen, installeerden zij bovendien enorme hoeveelheden capaciteit, zodat vandaag slechts 10-15% van de datacentercapaciteit typisch wordt benut. De verschuiving naar het on-demand model van cloud computing gaat niet alleen over kostenbesparingen. Veel belangrijker is het om organisaties de flexibiliteit te geven die ze nodig hebben om snel in te spelen op nieuwe kansen zonder dat IT op het kritieke pad komt. "Fast to market" is een centrale economische variabele en snelheid is essentieel in de wereld van de totale wereldwijde concurrentie.

Wat is het verschil tussen "cloud computing" en "cloud services?" 

In het kort, alles. "Cloud computing' impliceert een kader en een vocabulaire gericht op technologische semantiek. "Clouddiensten" impliceert een kader en woordenschat die zijn gericht op bedrijfssemantiek. Terwijl cloud computing tot het domein van de informatietechnologie (IT) behoort, behoren clouddiensten tot het domein van de bedrijfstechnologie (BT). Met andere woorden, cloud services gaan over business, terwijl cloud computing over technologie gaat. The focus of this book is on the domain of business.

Reprinted with permission from the book A Strategy Guide for Business and Technology Leaders — and the Rest of Us by Andy Mulholland, Jon Pyke and Peter Fingar.