Enquête-onderzoek

Enquête-onderzoek is het verzamelen van gegevens die worden verkregen door individuen vragen te stellen, hetzij persoonlijk, op papier, telefonisch of online. Het houden van enquêtes is een vorm van primair onderzoek, dat is het uit de eerste hand verzamelen van gegevens bij de bron. De verzamelde informatie kan later ook door andere partijen in secundair onderzoek worden geraadpleegd.

Enquête-onderzoek wordt gebruikt om de meningen, overtuigingen en gevoelens te verzamelen van geselecteerde groepen individuen, vaak gekozen voor demografische steekproeftrekking. Deze demografische gegevens omvatten leeftijd, geslacht, etniciteit of inkomensniveau. De bekendste openbare enquête over demografie is de volkstelling in de Verenigde Staten, die om de tien jaar wordt gehouden.

Gemeenschappelijke soorten enquêtes zijn interviews en vragenlijsten, die bestaan uit meerkeuzevragenlijsten, meningen en opiniepeilingen. Vragenlijsten worden verspreid via enquêtes per post, vragenlijsten die in groepen worden afgenomen of vragenlijsten die persoonlijk worden afgegeven. Interviews kunnen persoonlijk of telefonisch worden gehouden en zijn vaak een meer persoonlijke vorm van onderzoek dan vragenlijsten. Bij het opstellen van een enquête moet rekening worden gehouden met verschillende aspecten, zoals inhoud, bewoording, antwoordformaat en plaatsing en volgorde van de vragen. Al deze keuzes kunnen van invloed zijn op de antwoorden die de deelnemende personen geven.

Enquête-onderzoek wordt gebruikt in de academische wereld, bij de overheid en in het bedrijfsleven. Overheden gebruiken enquêtes om meer te weten te komen over hun bevolking om hun burgers beter van dienst te kunnen zijn, terwijl politieke kandidaten enquête-onderzoek gebruiken om de voorkeuren en meningen van kiezers te peilen. Bedrijven gebruiken enquêtes om informatie te verzamelen over de attitudes en ervaringen van klanten om hen te helpen consumentenproducten op de markt te brengen. In de academische wereld worden enquêtes toegepast op gebieden als demografie, statistiek en sociaal onderzoek.