Engine-level encryptie

Engine-level encryptie is het cryptografisch coderen en decoderen van gegevens dat binnen een database engine wordt uitgevoerd.

Encryptie kan op vele plaatsen worden uitgevoerd, waaronder applicatieservers, database management systeem (DBMS) servers en appliances. In een DBMS zoals Oracle, MS-SQL of MySQL, worden de databasebewerkingen uitgevoerd in een operation engine. Dergelijke DBMS'en hebben ook een storage engine. Engine-level-encryptie vindt plaats in een encryptie-engine die tussen de operations-engine en de storage-engine wordt geplaatst.

Database-encryptie wordt op een aantal manieren gecategoriseerd, naast de plaats waar het wordt uitgevoerd. Zij kan ook worden gecategoriseerd volgens de eenheid van encryptie, bijvoorbeeld als encryptie op tabel- of kolomniveau. Versleuteling op het niveau van de motor kan worden gebruikt voor het versleutelen van elke eenheid van versleuteling. Kolom-level encryptie in een engine-level database encryptie product geeft aan dat de gegevens worden versleuteld op het niveau van kolommen, in plaats van tabellen, rijen of een andere eenheid.

Engine-level encryptie software producten omvatten Oracle TDE, MS-SQL TDE en MyDiamo.