Encryption as a service (EaaS)

Encryption as a Service (EaaS) is een abonnementsmodel waarmee afnemers van clouddiensten kunnen profiteren van de beveiliging die encryptie biedt, zonder zelf encryptie te hoeven installeren en gebruiken. 

EaaS maakt gebruik van het "as a service"-concept om van gegevensversleuteling een eenvoudige, pay-as-you go-dienst te maken die de klant van zijn cloudprovider afneemt. Deze aanpak kan klanten die niet over de middelen beschikken om encryptie zelf te beheren, een manier bieden om te voldoen aan de regelgeving en gegevens te beschermen in een omgeving met meerdere huurders. Cloud-encryptie kan volledige schijfversleuteling, databaseversleuteling of bestandsversleuteling omvatten. EaaS wordt vaak op de markt gebracht als een verbetering met toegevoegde waarde voor desktop-as-a-service (DaaS), gehoste virtuele desktopinfrastructuur (VDI), software-as-a-service (SaaS) en infrastructuur-as-a-service (IaaS) aanbiedingen. Bij sommige abonnementsmodellen kan de klant zijn eigen encryptiesleutels maken en beheren. 

EaaS kan ook worden aangeduid als cryptography as a service of crypto as a service.Het concept van EaaS kan worden vergeleken met BYOE (bring your own encryption), een aanpak waarbij klanten een virtuele instantie van hun eigen encryptiesoftware kunnen gebruiken.