Employee advocacy

Employee advocacy is het promoten van een organisatie door haar medewerkers.

Een bedrijf kan medewerkers vragen om de organisatie actief te promoten, vaak via social media, als onderdeel van hun functie. De meest aansprekende promotie bestaat echter uit vrijwillige communicatie van de kant van het personeel. De vraag of medewerkers al dan niet geneigd zijn om uit vrije wil reclame te maken voor een organisatie hangt in hoge mate samen met de mate van betrokkenheid van de medewerkers op de werkplek, en de betrokkenheid van medewerkers is grotendeels een factor van de bedrijfscultuur en het vermogen van de werkgever om het werken voor hen tot een positieve ervaring te maken.

Forrester-onderzoek bestudeerde de status van employee advocacy door middel van een wereldwijde enquête onder meer dan 5.500 informatiewerkers. De enquête gebruikte een 10-punts Likert-schaal om de respons op twee vragen te kwantificeren:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat u de producten of diensten van uw bedrijf aanbeveelt aan een vriend of familielid?
  • Hoe waarschijnlijk is het dat u een baan bij uw bedrijf aanbeveelt aan een vriend of familielid?

De resultaten van Forrester's onderzoek gaven aan dat er veel ruimte voor verbetering is. Over het algemeen was de Noord-Amerikaanse score negatief vierentwintig procent op de employee advocacy score voor het aanbevelen van de producten en diensten van hun bedrijf. Negenenveertig procent van de ondervraagde informatiewerkers was een tegenstander, vierentwintig procent was neutraal en slechts zevenentwintig procent was een voorstander. Voor het aanbevelen van banen was de totale score zestien procent negatief, met drieënveertig procent tegenstanders, negenentwintig procent neutraal en zevenentwintig procent voorstanders.

Zie een Google hangout over het onderwerp employee advocacy: