Empirische analyse

Empirische analyse is een op bewijs gebaseerde benadering van de studie en interpretatie van informatie. De empirische benadering is gebaseerd op gegevens uit de echte wereld,  metrics en resultaten in plaats van theorieën en concepten.  

Empirisme is het idee dat kennis voornamelijk wordt ontvangen door ervaring en wordt verkregen via de vijf zintuigen. Empirisme staat in contrast met rationalisme, het idee dat kennis grotendeels wordt verkregen door het onderzoeken van concepten, deductie, intuïtie en openbaring.

Empirische analyse is een integraal onderdeel van de wetenschappelijke methode en is de gebruikelijke benadering die wordt gebruikt om onderwerpen te bestuderen voor een waarschijnlijk antwoord door middel van gekwantificeerde waarnemingen van empirisch bewijs. Empirische analyse geeft echter nooit een absoluut antwoord, alleen een meest waarschijnlijk antwoord op basis van waarschijnlijkheid. 

In de IT wordt empirische analyse uitgevoerd in marktonderzoek, softwareontwikkeling, data analytics en projectmanagement. In machine learning kan empirische data-analyse worden gebruikt als een data-gedreven aanpak die vrij is van potentieel beperkende sterke initiële aannames, in tegenstelling tot andere waarschijnlijkheidsgedreven modellen.

Empirisch onderzoek begint vaak met een vraag als: Heeft telefoneren een nadelige invloed op de rijvaardigheid? Op basis van deze vraag kan een hypothese voor onderzoek worden voorgesteld: Praten met een mobiele telefoon verslechtert de rijvaardigheid. Die hypothese kan dan worden getest door het onderzoeken van primaire gegevens die door de onderzoeker voor die specifieke studie zijn verzameld of van bestaande secundaire gegevens die reeds door anderen zijn verzameld. Empirische gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verzameld door correlatie van politiegegevens of door te spreken met een vertegenwoordiger van de politie als primair onderzoek of door bestudering van eerder verzamelde studies als secundair onderzoek. Op basis van de verzamelde gegevens kan worden besloten of de hypothese al dan niet wordt ondersteund en kan worden toegewerkt naar de conclusie.

De term empirisme komt van het Griekse woord voor ervaring: empeiria.