Element-of symbool

Het element-of symbool wordt in de mathematische verzamelingenleer gebruikt om aan te geven dat een punt, voorwerp, of getal tot een bepaalde verzameling behoort. Het symbool lijkt op de kleine Griekse letter epsilon, maar dan uitgerekt ( elem-of.gif). Het symbool wordt gelezen als "is een element van," "is een lid van," "is in," of "behoort tot."

Als voorbeeld van het gebruik van het element-of symbool, bedenk dat 3 een element is van de verzameling die de eerste vijf positieve gehele getallen bevat. We schrijven dit als volgt:

3 elem-of.gif{1, 2, 3, 4, 5}

Wanneer een punt, voorwerp, of getal niet tot een gespecificeerde verzameling behoort, wordt het not-element-of symbool gebruikt. Dit ziet eruit als het element-van symbool met een schuine streep erdoor ( elem-not.gif). Er wordt gelezen "is geen element van," "is geen lid van," "is niet in," of "behoort niet tot."

As an example of the use of the not-element-of symbol, we can say that 7 is not in the set containing the first five positive integers:

7 elem-not.gif(1, 2, 3, 4, 5}

Also see Mathematical Symbols .