Elektronenrustmassa

De elektronenrustmassa, gesymboliseerd m e , is de massa van een elektron zoals gemeten wanneer zijn snelheid nul is ten opzichte van een waarnemer. Het elektron heeft een extreem kleine massa - het is bijna 2000 keer minder massief dan het proton - ongeveer 9,10956 x 10 -31 kilogram (kg) of 9,10956 x 10 -28 gram (g). Elk bekend elektron in rust heeft dezelfde massa als elk ander bekend elektron in rust.

Wanneer een elektron tot hoge snelheid wordt versneld, neemt zijn massa toe als gevolg van relativistische effecten. Deze toename is niet significant totdat de snelheid van het deeltje, ten opzichte van de waarnemer, een aanzienlijke fractie van de lichtsnelheid is geworden. Als v de snelheid van een elektron is in meters per seconde (m/s) en c de lichtsnelheid (ongeveer 2,99792 x 10 8 m/s), dan is de massa van een bewegend elektron, m e* ,

m e* = m e / (1 - v 2 /c 2 ) 1/2 = 9.10956 x 10 -31 / (1 - v 2 /c 2 ) 1/2 kg

The exponent refers to the square root .

The relativistic mass increase of high-speed electrons is significant in real-world scenarios, because it increases the effects of the electrons on objects they strike. High-speed electrons are known as beta particle s.

Also see Table of Physical Units and Constants.