Elektromagnetische puls (EMP)

Een elektromagnetische puls (EMP) is een intense uitbarsting van elektromagnetische (EM) energie veroorzaakt door een abrupte, snelle versnelling van geladen deeltjes, meestal elektron s. Een EMP kan energiecomponenten bevatten over een groot deel van het EM-spectrum, van zeer laagfrequente ( VLF ) radio tot ultraviolette ( UV ) golflengte s.

Een blikseminslag produceert een gelokaliseerde EMP die aanleiding geeft tot grote elektrische stroom s in nabijgelegen draden. Een enkele stroomstoot kan gevoelige hardware, zoals computers en randapparatuur, beschadigen. Alle elektronische en communicatiesystemen moeten op de een of andere manier beschermd zijn tegen de gevolgen van een EMP. Transient suppressors, ook wel overspanningsbeveiligers genoemd, stopcontacten en modem jacks bieden beperkte bescherming tegen de EMP's die tijdens onweersbuien optreden. De beste methode van bescherming is de stekker uit het stopcontact en de modemkabel van computers te halen als ze niet in gebruik zijn.

Het tot ontploffing brengen van een waterstofbom op grote hoogte genereert een krachtige EMP over een groot geografisch gebied. Dit veroorzaakt schadelijke elektrische stromen in draadloze antennes, telefoonlijnen en nutsleidingen. Een strategisch kernwapen dat op deze manier wordt gebruikt, met als doel de communicatie- en/of elektrische infrastructuur te verstoren, wordt een elektromagnetische bom genoemd.