Elektroluminescentie

Elektroluminescentie is een eigenschap van een materiaal, meestal een halfgeleider, die het in staat stelt licht uit te zenden als reactie op een elektrische stroom of een sterk elektrisch veld.

Het proces achter elektroluminescentie is radiatieve recombinatie, ook bekend als spontane emissie. Bij radiatieve recombinatie zenden fosforescerende stoffen fotonen (lichtdeeltjes) uit als reactie op een kleine elektrische stroom. Toepassingen van elektroluminescentie zijn onder meer nachtlampjes en dashboarddisplays in auto's.

Andere vormen van lichtopwekking zijn:

  • Incandescentie, die optreedt als gevolg van warmte.
  • Chemiluminescentie, die optreedt als gevolg van een chemische reactie.
  • Sonoluminescentie, die optreedt als gevolg van geluid.
  • Mechanoluminescentie, die optreedt als gevolg van een mechanische actie.