Electrical power management system (EPMS)

Een electrical power management system (EPMS) is een elektronisch systeem dat fijnkorrelige informatie verschaft over de energiestroom in een elektriciteitsopwekkingssysteem of een elektriciteitsonderstation.

EPMS registreren en verstrekken gegevens over stroomsystemen en stroomgerelateerde gebeurtenissen. Deze informatie wordt gebruikt voor het beheer van de efficiëntie van stroomopwekking, batterijen en condensatorbanken, relais van gas- of stoomturbines en andere systemen in elektriciteitscentrales en -substations. EPMS kan real-time of historische gegevens visueel weergeven. Het systeem bundelt de essentiële gegevens die vroeger door apparatuuroperators op talrijke uitlezingen en meters moesten worden gecontroleerd.

Nbsp; SCADA-systemen (Supervisory control and data acquisition systems) maken vaak gebruik van EPMS, vooral die welke in elektriciteitscentrales worden gebruikt.

Naast elektriciteitscentrales zijn EPMS te vinden in productiebedrijven, op grote scheepsgeneratoren en op soortgelijke locaties waar veel stroom wordt gevraagd. Sommige EPMS zijn eigen systemen, andere zijn geïntegreerd met SCADA (supervisory control and data acquisition) en weer andere zijn hybride systemen.

EPMS die generator protection and control (GPC) relais bevatten en die zijn geïntegreerd met SCADA kunnen veel stroomgerelateerde relais automatiseren. Deze controle helpt de stroomefficiëntie te verhogen, vooral in tijden van grote belasting. Sommige producten beweren dat ze de piekbelasting met 50% kunnen helpen verminderen. Toegepast op het elektriciteitsnet zou deze vermindering theoretisch de bezorgdheid over een stroomcrisis als gevolg van de piekvraag kunnen wegnemen.

Beter energiebeheer is nuttig in termen van het afvlakken van de stroomvraag. Het afvlakken van pieken en dalen in de vraag is vaak zeer gunstig en goedkoper, omdat het probleem in energiesystemen vaak niet is dat het totale gemiddelde vermogen te hoog is, maar dat de pieken groter zijn dan de kortstondige stroomproductie. In Noord-Amerika geldt dit voor het elektriciteitsnet en voor veel grote en kleine elektriciteitscentrales.