Electric field sensing (EF sensing)

Electric field (EF) sensing is een methode van proximity sensing waarmee robots en computers objecten in hun omgeving kunnen detecteren, evalueren en ermee werken. De technologie is vergelijkbaar met die gebruikt in capacitieve proximity sensing, maar bevat verfijningen om grootte, vorm en contouren te analyseren.

In robot end effector s, EF sensing maakt gebruik van kleine, embedded metalen elektroden verbonden met oscillatoren die hoogfrequente AC (wisselstroom) elektrische velden produceren. Wanneer iets dat redelijk goed elektriciteit geleidt, zoals een persoon, dier, plant of metalen voorwerp, binnen een bepaalde afstand van de elektroden komt, fluctueert het elektrische veld. De aard en de omvang van deze verandering worden naar een microcomputer gezonden, die het fluctuatiepatroon vergelijkt met opgeslagen patronen die door bekende voorwerpen worden geproduceerd, zodat de eindeffector het voorwerp gemakkelijk kan vastpakken of manipuleren.

De meest geavanceerde EF-sensoren kunnen gedetailleerde beelden samenstellen. Door deze technologie te gebruiken in combinatie met andere nabijheids-sensing methoden zoals machine vision , radar , sonar en fluxgate magnetometer s, kan een mobiele robot intelligent navigeren in zijn omgeving. EF-sensoren worden minder vaak dan optische sensoren "misleid" door voorwerpen met een onbekende textuur. EF-sensoren detecteren geen niet-geleidende materialen zoals glas, droog hout of plastic. Niet-geleidende voorwerpen lijken transparant of onzichtbaar voor EF-sensoren, waardoor de sensoren geleidende voorwerpen door niet-geleidende barrières heen kunnen detecteren en analyseren.