Eeuwigdurende softwarelicentie

Een eeuwigdurende softwarelicentie is een type van softwarelicentie dat een individu machtigt om een programma voor onbepaalde tijd te gebruiken. Over het algemeen, buiten beëindiging, staat een eeuwigdurende softwarelicentie de houder toe om een specifieke versie van een bepaald softwareprogramma voortdurend te gebruiken tegen betaling van een enkele vergoeding.

Gelijktijdig met een eeuwigdurende softwarelicentie, biedt de verkoper gewoonlijk een periode van technische ondersteuning van één tot drie jaar. Tijdens deze eerste periode levert de verkoper ook vaak software-updates.

Bij een eeuwigdurende softwarelicentie betaalt de klant vooraf een bedrag voor de softwarelicentie en een beperkte aanvullende ondersteuningsperiode waarin extra voordelen zijn inbegrepen. Na afloop van de ondersteuningsperiode heeft de klant de keuze om de huidige versie van de software te blijven gebruiken zonder extra ondersteuning of tegen een lagere vergoeding opnieuw in te schrijven voor ondersteuning en upgrades.

Het gebruik van eeuwigdurende softwarelicenties neemt af naarmate licenties op abonnementsbasis aan populariteit winnen. Deze toename kan deels het gevolg zijn van de hoge initiële kosten van eeuwigdurende softwarelicenties. Tegelijkertijd kan het voor de softwareleverancier moeilijk zijn om de winstgevendheid van eeuwigdurende softwarelicenties te garanderen vanwege de onzekere looptijd van de licenties en de onvoorspelbare toekomstige ontwikkelingskosten.