Eerste Amendement op de Grondwet

Het Eerste Amendement op de Grondwet van de Verenigde Staten is een van een groep van tien toevoegingen aan het oorspronkelijke document dat een kader bood voor het recht in het land. De tien amendementen vormen samen de Amerikaanse Bill of Rights, waarin onder meer persoonlijke rechten en vrijheden en grenzen aan overheidsbevoegdheden zijn gecodificeerd.

Het Eerste Amendement omvat:

Vrijheid van meningsuiting, het recht van individuen en organisaties om informatie en meningen uit te wisselen zonder bang te hoeven zijn voor repercussies. Dit recht wordt vaak aangeduid als de vrijheid van meningsuiting, maar is ruimer, en omvat zowel het zoeken en ontvangen als het overbrengen van informatie.

Vrijheid van vergadering of vereniging, het recht van burgers om vreedzaam bijeen te komen, wordt meestal genoemd in verband met het recht op geweldloos protest en het oprichten van verenigingen.

De persvrijheid, die overheidsbemoeienis met de presentatie van informatie door de media verbiedt, behoudens bijzondere omstandigheden zoals de bescherming van klokkenluiders of journalisten.

De vrijheid van godsdienst, die het recht van burgers vastlegt om hun religieuze praktijken te volgen.

Het recht om bij de overheid een verzoekschrift in te dienen voor "redress of grievances."