Eerlijk gebruik

Eerlijk gebruik is een juridisch concept dat de reproductie van auteursrechtelijk beschermd materiaal voor bepaalde doeleinden toestaat zonder toestemming te verkrijgen en zonder een vergoeding of royalty te betalen. Doeleinden die de toepassing van fair use toestaan zijn over het algemeen recensie, nieuwsberichtgeving, onderwijs of wetenschappelijk onderzoek. Het idee van fair use is oorspronkelijk ontstaan voor geschreven werken. Maar met de komst van digitale technologie en het internet is fair use soms ook toegepast op de herverspreiding van muziekwerken, foto's, video's en computerprogramma's.

De grenzen van fair use zijn niet altijd duidelijk. Eerlijk gebruik kan (maar niet altijd) inhouden dat een liedje of een foto wordt gereproduceerd om aan één familielid of vriend cadeau te doen. Als u van plan bent winst te maken door een auteursrechtelijk beschermd werk of een deel daarvan te reproduceren en door te verkopen, is dat normaal gesproken geen eerlijk gebruik. Andere factoren zijn de omvang van de gereproduceerde passage of het gereproduceerde materiaal, de duur van het gebruik van het materiaal, het aantal exemplaren van het gereproduceerde werk dat zal worden verspreid, en het effect van het gebruik op de marktwaarde van het oorspronkelijke auteursrechtelijk beschermde werk.

Iedereen die twijfelt of een bepaalde activiteit een eerlijk gebruik van een auteursrechtelijk beschermd werk vormt, moet een advocaat raadplegen. Het kan sneller en eenvoudiger zijn om toestemming te vragen aan de eigenaar van het auteursrecht.