Eenmanszaak

Een eenmanszaak is een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die eigendom is van één individu of een echtpaar dat één belastingaangifte indient. 

Net als andere soorten bedrijfsstructuren, zoals C-vennootschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC), is de eenmanszaak een categorie die is gecreëerd voor gebruik binnen de juridische en fiscale systemen en die vaak wordt gedifferentieerd op basis van fiscale vereisten.

Een eenmanszaak kan alleen bestaan uit de eigenaar of kan werknemers in dienst hebben. Er is geen juridisch onderscheid tussen de onderneming en de eigenaar, die recht heeft op alle bedrijfswinsten en verantwoordelijk is voor alle bedrijfsschulden. Verliezen en aansprakelijkheden worden gewoonlijk door de eigenaar gedragen en bedrijfsbelastingen worden op de belastingaangifte van de eigenaar vermeld. Een eenmanszaak kan echter ook worden geregistreerd als een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die het privévermogen van de eigenaar beschermt boven een vast bedrag, dat over het algemeen gelijk is aan hun investering in het bedrijf.

In de meeste gevallen wordt het bedrijf geïdentificeerd door de naam van de eigenaar. Als de eigenaar wil werken met een aparte bedrijfsnaam, moet die naam uniek zijn binnen de staat waar het bedrijf is gevestigd en zal waarschijnlijk moeten worden geregistreerd. 

Freelancers en veel andere zelfstandigen opereren, in juridische termen, als eenmanszaken. Naarmate het aantal freelancers en ondernemers de laatste jaren is toegenomen, is ook het aantal eenmanszaken toegenomen.

Zie ook: S-vennootschap, coöperatie, vennootschap