Echt vermogen

Echt vermogen is het vermogen dat zich manifesteert in tastbare vorm zoals elektromagnetische straling, akoestische golven, of mechanische verschijnselen. In een gelijkstroom (DC) circuit, of in een wisselstroom (AC) circuit waarvan de impedantie een zuivere weerstand is, zijn de spanning en de stroom in fase, en geldt de volgende formule:

P = E rms I rms

waarbij P het vermogen in watt is, E rms de wortel-gemiddelde-kwadraat spanning in volt is, en I rms de rms-stroom in ampère. Maar in een wisselstroomkring waarvan de impedantie zowel uit reactantie als weerstand bestaat, zijn de spanning en de stroom niet in fase. Dit bemoeilijkt de bepaling van het vermogen.

In afwezigheid van reactantie geeft dit spanning-stroom product het ware vermogen weer. Maar wanneer er reactantie in een wisselstroomkring is, is het product E rms I rms groter dan het ware vermogen, en staat bekend als schijnbaar vermogen .

Het vectorverschil tussen het schijnbare en ware vermogen wordt reactief vermogen genoemd , en vertegenwoordigt energie die afwisselend wordt opgeslagen en afgegeven door spoel en/of condensator .