Easter Egg

Een Easter Egg is een onverwachte verrassing -- een niet gedocumenteerde procedure of ongeoorloofde functie die speels van aard is of de software ontwikkelaar of chip ontwerper eer aandoet. Net als hun naamgenoten, kunnen Easter Eggs nogal ongrijpbaar en moeilijk te vinden zijn.

Hier volgt een heel eenvoudig voorbeeld van een Easter Egg.
1. Ga naar Google.com
2. Typ do a barrel roll in de zoekbalk.

Andere populaire Google Easter Eggs zijn: 

  • Type solitaire in het zoekvak en speel het spel.
  • Type tic tac toe in het zoekvak en speel het spel.
  • Type anagram in het zoekvak en bekijk de "Bedoelde u" suggestie. (Een anagram is een woord of zin die wordt gevormd door letters in een andere volgorde te zetten)
  • Typ Google in 1998 in het zoekvak om terug in de tijd te reizen. 

hp-buffalo-chip.jpgMicrochipkunst is een ander soort Easter Egg.  In het voorbeeld hiernaast heeft de chipontwerper een buffel en vier stippen die "buffelchips" voorstellen, aan het ontwerp toegevoegd. (Een buffelchip is mest die gedroogd is om als brandstof te dienen.)

Hoewel Easter Eggs onschuldig zijn, kan elke ongedocumenteerde broncode een veiligheidsrisico vormen. Daarom verbieden veel softwarebedrijven programmeurs om Easter Eggs toe te voegen of eisen ze dat Easter Eggs de normale broncodetests doorlopen.