E-inclusie

E-inclusie is een sociale beweging die tot doel heeft een einde te maken aan de digitale kloof , een term die wordt gebruikt om het feit te beschrijven dat de wereld kan worden verdeeld in mensen die wel en mensen die geen toegang hebben tot - en de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van - moderne informatietechnologie ( IT ). Volgens voorstanders kan e-inclusie de kloof tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen dichten, democratie en wederzijds begrip bevorderen en achtergestelde groepen, zoals armen, gehandicapten en werklozen, mondiger maken.

Een toenemend aantal bedrijven op het gebied van computerapparatuur en software heeft programma's voor e-inclusie. Volgens Hewlett-Packard is het doel van hun e-inclusie-initiatief "... de kloof te dichten tussen de gemeenschappen op onze planeet die over technologie beschikken en de gemeenschappen op onze planeet die van technologie zijn uitgesloten, door het winstgevend te maken om dat te doen." Het programma van het bedrijf is gericht op gebieden met lage inkomens in ontwikkelingslanden om de mogelijkheden voor onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid te verbeteren en toegang te verschaffen tot de wereldmarkten en consumentenkrediet.