Dynamic Data Exchange (DDE)

In de besturingssystemen Windows, OS/2, en (met third-party development kits) andere, maakt Dynamic Data Exchange (DDE) het mogelijk om informatie te delen of te communiceren tussen programma's. Wanneer u bijvoorbeeld een formulier in uw database-programma wijzigt of een gegevensitem in een spreadsheet-programma, kunnen deze worden ingesteld om deze formulieren of items ook te wijzigen waar ze ook voorkomen in andere programma's die u mogelijk gebruikt. DDE is interprocess communicatie (IPC) die gedeeld geheugen gebruikt als een gemeenschappelijk uitwisselingsgebied en applicaties voorziet van een protocol of reeks commando's en berichtformaten. DDE maakt gebruik van een client/server-model, waarbij de applicatie die om gegevens vraagt als de client wordt beschouwd en de applicatie die gegevens levert als de server.

Duizenden applicaties gebruiken DDE, waaronder Excel, Word, Lotus 1-2-3, AmiPro, Quattro Pro en Visual Basic van Microsoft.

Een andere voorziening, NetDDE, maakt het mogelijk dat programma's over netwerken heen met elkaar kunnen communiceren. Zo kan bijvoorbeeld een Superbase-programma op één netwerkknooppunt worden bijgewerkt wanneer een Excel-programma op een netwerkknooppunt wordt bijgewerkt. Op beide nodes moet NetDDE zijn geïnstalleerd.