Duurzaamheid van de levenscyclus van een product

Duurzaamheid van de levenscyclus van een product is een benadering van het beheer van de fasen van het bestaan van een product, zodat eventuele negatieve gevolgen voor het milieu worden geminimaliseerd.

De mate van duurzaamheid wordt grotendeels bepaald tijdens de BOL-fase (begin van het leven) van de levenscyclus van het product, waarin het product wordt ontworpen en ontwikkeld. In deze fase kunnen beslissingen over materialen en processen die nodig zijn om het product te maken, van grote invloed zijn op de milieuvoetafdruk van het product. 

Beslissingen die tijdens de BOL worden genomen, zijn van invloed op de levenscyclus halverwege de levenscyclus (MOL) en op de levenscyclus aan het einde van de levenscyclus (EOL). Als bij de keuze van materialen bijvoorbeeld wordt gestreefd naar hergebruik, zal dat de duurzaamheid van de praktijken aan het eind van de gebruiksduur van het product ten goede komen. Het uiteindelijke doel van duurzaamheid in deze context is een gesloten productlevenscyclus, waarin alle elementen die bij de totstandkoming van een product een rol spelen, worden hergebruikt, gerecycled of geherfabriceerd in plaats van te worden weggegooid.

Zie ook: zakelijke duurzaamheid