Duopolie

Een duopolie is een scenario waarin twee bedrijven de markt voor een product of dienst domineren.

Die twee bedrijven kunnen strikte concurrenten zijn. In sommige gevallen gaan zij echter over tot onethische en mogelijk illegale samenwerkingsstrategie├źn om de markt te beheersen en meer concurrentie te ontmoedigen. De mogelijkheid van collusie bestaat wanneer slechts enkele grote ondernemingen een markt domineren.

In wezen is het zo dat, wanneer twee ondernemingen of een klein aantal ondernemingen samenspannen om prijzen vast te stellen of zich met andere concurrentiebeperkende praktijken inlaten, het daaruit voortvloeiende marktverstorende effect vergelijkbaar is met dat van een monopolie: hogere consumentenprijzen, slechtere dienstverlening en een afremming van innovatie.

Een paar voorbeelden van duopolies:

  • Visa en Mastercard in creditcards.
  • Google en Amazon in e-boeken.
  • Google en Facebook in digitaal adverteren.
  • Microsoft en Macintosh in desktopbesturingssystemen.
  • Android and iOS in smartphone operating systems.

Duopolies are a type of oligopoly, which refers to any market dominated by a small number of companies.