DSC pull server

Een DSC pull server (desired state configuration pull server) is een automatiseringsserver waarmee configuraties op vele servers, computerwerkstations en apparaten in een netwerk kunnen worden onderhouden.

DSC pull servers maken gebruik van Microsoft Windows PowerShell DSC's declaratieve scripting om software met de huidige versie te onderhouden en tevens de configuratie van computers en diensten en de omgeving waarin ze draaien te bewaken en te controleren. Deze capaciteit maakt DSC pull servers zeer nuttig voor beheerders, zodat ze betrouwbaarheid en interoperabiliteit tussen machines kunnen garanderen door het stoppen van de configuratie drift die kan optreden door het aanbrengen van individuele machine-instellingen in de tijd.

DDSC pull servers maken gebruik van PowerShell of Windows Server 2012 en clientservers moeten draaien op Windows Management Framework (WMF) 4. Microsoft heeft ook PowerShell DSC voor Linux ontwikkeld.

Voorbeelden van hoe ingebouwde DSC-resourceautomatisering een set computers of apparaten kan configureren en beheren:

  •     Serverrollen en -functies in- of uitschakelen.
  •     Registerinstellingen beheren.
  •     Bestanden en mappen beheren.
  •    Processen en services starten, stoppen en beheren.
  •     Groepen en gebruikersaccounts beheren.
  •    Nieuwe software implementeren.
  •     Omgevingsvariabelen beheren.
  •     Windows PowerShell scripts draaien.
  •     Configuraties herstellen die afwijken van de gewenste toestand.
  •    De huidige configuratiestatus op een bepaalde client ontdekken.