DRY principe

Het DRY (don't repeat yourself) principe is een best practice in software ontwikkeling die software engineers aanbeveelt om iets maar één keer te doen, en dan ook maar één keer. Het concept, dat vaak wordt toegeschreven aan Andrew Hunt  en David Thomas, auteurs van "The Pragmatic Programmer", is het ironische tegenovergestelde van het WET-principe, dat staat voor "schrijf alles twee keer."

Volgens het DRY-principe zou elke discrete brok kennis één ondubbelzinnige, gezaghebbende representatie moeten hebben binnen een systeem.

Overbodigheden in processen

Om overbodigheden in processen (acties die nodig zijn om een resultaat te bereiken) te voorkomen, proberen aanhangers van het DRY-principe ervoor te zorgen dat er maar één manier is om een bepaald proces te voltooien. Het automatiseren van de stappen waar mogelijk vermindert ook redundantie, evenals het aantal acties dat nodig is om een taak te voltooien.

Roverbodigheden in logica

Om redundanties in logica (code) te voorkomen, gebruiken volgelingen van het DRY-principe abstractie om herhaling te minimaliseren. Abstractie is het proces van het verwijderen van kenmerken totdat alleen de meest essentiële kenmerken overblijven.

Een belangrijk doel van het DRY-principe is het verbeteren van de onderhoudbaarheid van code gedurende alle fasen van zijn levenscyclus. Wanneer het DRY-principe wordt gevolgd, zou een softwareontwikkelaar bijvoorbeeld in staat moeten zijn om code op één plaats te wijzigen, en zou de wijziging automatisch moeten worden toegepast op elke instantie van de code in kwestie.