Driver-based planning

Driver-based planning is een benadering van management die de belangrijkste business drivers van een organisatie identificeert en een reeks business plannen creëert die mathematisch modelleren hoe die zaken die het meest nodig zijn voor het succes van de organisatie zouden worden beïnvloed door verschillende variabelen.

Het doel van driver-based planning is om business plannen te richten op de criteria die het meest in staat zijn om succes te sturen. Het identificeren van die belangrijkste business drivers kan echter lastig zijn als het op een subjectieve manier gebeurt, en individuen binnen dezelfde organisatie kunnen zeer verschillende percepties hebben over wat de belangrijkste drivers voor succes zijn. Daarom kan het nuttig zijn om business drivers objectief te voorspellen aan de hand van een wiskundig model. De modellen kunnen worden gemaakt met spreadsheets of met meer geavanceerde softwaretoepassingen voor datamodellering.

Het concept van planning op basis van drijfveren werd met groot succes gebruikt in de film MoneyBall. De film, die is gebaseerd op een boek van Michael Lewis, illustreerde hoe een assistent general manager van een Major League Baseball-team statistische analyse gebruikte om de belangrijkste succesfactoren van de organisatie te identificeren. De analyse, die duidelijk aantoonde dat het honkpercentage een belangrijke factor zou moeten zijn bij de selectie van spelers, veranderde de manier waarop de algemeen manager van het team de planning benaderde en stelde zijn team in staat om met succes te concurreren tegen andere teams met meer financiële middelen.

Zie ook: corporate performance management, Cognos, beschrijvende modellering, voorspellende modellering