Downcycling

Downcycling is een recyclingpraktijk waarbij een voorwerp wordt opgesplitst in zijn samenstellende elementen of materialen. Zodra de samenstellende elementen of materialen zijn teruggewonnen, worden ze indien mogelijk opnieuw gebruikt, maar meestal als een product met een lagere waarde. Idealiter worden alleen elementen die niet kunnen worden hergebruikt, weggegooid. Het doel van downcycling is afval te verminderen en de effici├źntie van het hulpbronnengebruik te verbeteren.

Upcycling, een andere variant op recycling, behelst het maken van bruikbare producten uit afvalmaterialen of ongewenste items. Upcycling is te verkiezen boven downcycling omdat het waarde toevoegt aan het oorspronkelijke voorwerp in plaats van het af te breken. De praktijk om de aankoop van onnodige voorwerpen die uiteindelijk afval worden te vermijden, staat bekend als precycling.