Doorlooptijd (bij inkoop/aanbesteding)

Lead time is de hoeveelheid tijd tussen het begin en het einde van een proces.

In inkoop omvat doorlooptijd de eerste inspanning om de verwerving van goederen of diensten te initiëren, tot het moment van hun aankomst. De inkooptijd omvat het identificeren van een behoefte, het selecteren van een goed of dienst en het zoeken van leveranciers, naast de tijd die nodig is voor onderhandeling, bestelling en betaling. De doorlooptijd bij inkoop omvat ook de inkoop en de doorlooptijd daarvan. Het inkoopproces is variabeler dan de inkooptijd, afhankelijk van de omvang en de reikwijdte van wat wordt ingekocht. Gewoonlijk wordt de doorlooptijd bij inkoop gemeten in maanden.

De doorlooptijd bij inkoop begint wanneer de goederen of diensten worden besteld en eindigt wanneer ze worden ontvangen. Deze doorlooptijd omvat de bevestiging van beschikbaarheid, de bestelling, de orderbevestiging, het verzendbericht, de ontvangst van de goederen of diensten, de registratie van de factuur en de betaling. Inkoopprocessen zijn minder maatwerk dan inkoopprocessen en hebben de neiging om vergelijkbare best practices te hebben in verschillende soorten bedrijven.