Dode zone (Wi-Fi dead zone)

Een dode zone (Wi-Fi dead zone) is een gebied binnen een draadloze LAN-locatie waar Wi-Fi niet functioneert, meestal als gevolg van radiostoringen of problemen met het bereik.

Omdat Wi-Fi een radiosignaal is, hebben dezelfde dingen die de radio verstoren de neiging om Wi-Fi te beïnvloeden. Sommige interferentie wordt veroorzaakt door dikke muren of metalen barrières; dode zones kunnen ook worden veroorzaakt door andere radiobronnen, zoals concurrerende Wi-Fi-netwerken, elektronica en andere bronnen van elektromagnetische interferentie (EMI).

Cellulaire telefoon toegangspunten kunnen gebruikers doorschakelen naar het volgende beschikbare toegangspunt, maar Wi-Fi-netwerken hebben over het algemeen niet die mogelijkheid. Dit gebrek maakt verlies van connectiviteit op Wi-Fi een veel meer verstorend probleem, vaak vereist het aandacht van de gebruiker om opnieuw verbinding te maken na zelfs een kortstondig verlies.

Dead zones kunnen worden beperkt door zorgvuldige netwerk setup en overweging van de locatie, de fysieke lay-out en samenstelling en de potentiële bronnen van interferentie. Er zijn ook site survey tools die u helpen de sterke, zwakke en dode zones van uw Wi-Fi-netwerk in kaart te brengen. Een site survey kan helpen om storingsbronnen te lokaliseren en te zien hoe de verdeling van access points kan worden aangepast voor een betere dekking.