Document sanitization

Document sanitization is het proces waarbij ervoor wordt gezorgd dat alleen de bedoelde informatie uit een document toegankelijk is.

Naast ervoor te zorgen dat de documenttekst niet openlijk iets prijsgeeft wat niet mag, omvat document sanitization ook het verwijderen van document metadata die een privacy- of beveiligingsrisico kunnen vormen. Documentmetadata kunnen de namen van auteurs en wijzigaars bevatten, de data van creatie en wijzigingen, bestandsgrootte, bewerkingswijzigingen, revisiegeschiedenissen en commentaaruitwisselingen tussen auteurs en redacteuren. Omdat die metadata gevoelige informatie kunnen bevatten, is het belangrijk ze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. 

Een veelgebruikte manier om metadata uit een document te verwijderen is het te converteren naar PDF-formaat voordat het wordt vrijgegeven; er zijn echter processen die moeten worden gevolgd om ervoor te zorgen dat het document geen onbedoelde informatie bevat.De National Security Agency (NSA) beveelt het volgende proces in zes stappen aan voor het veilig converteren en redigeren van Word-documenten:

  1. Maak een kopie van het oorspronkelijke document.
  2. Zet "Wijzigingen bijhouden" uit op de kopie en verwijder alle zichtbare opmerkingen.
  3. Verwijder alle gevoelige informatie uit het document dat u wilt redigeren.
  4. Gebruik de Microsoft Office Document Inspector om te controleren op ongewenste metadata.
  5. Bewaar het nieuwe document en converteer het naar een PDF-bestand.
  6. Gebruik het Sanitize Document -hulpmiddel in Acrobat Professional als een tweede controle voordat u de bewerkte PDF vrijgeeft.

Zie ook: metadatabeheer, metadata beveiliging