Discoverability

Discoverability is het vermogen van iets om gevonden te worden. De term wordt in veel verschillende contexten in de IT (informatietechnologie) gebruikt.

Hier volgen enkele voorbeelden van vindbaarheid:

  • In een marketingcontext verwijst vindbaarheid naar het vermogen van een consument om een product te vinden op het moment dat hij er behoefte aan heeft.
  • In de context van naleving van de regelgeving is vindbaarheid een vereiste dat gegevens zodanig worden opgeslagen dat ze toegankelijk zijn als dat nodig is. E-discovery verwijst naar de processen die betrokken zijn bij het produceren van elektronische gegevens voor bewijs in een civiele of strafrechtelijke rechtszaak.
  • In de ontwikkeling van websites is vindbaarheid een ontwerpoverweging die het bezoekers van de site mogelijk moet maken gemakkelijk de site-elementen te vinden die zij zoeken. 
  • In een services-oriented architecture (SOA) context is vindbaarheid een ontwerpbeginsel dat de interoperabiliteit tussen services wil verbeteren door het gebruik van metadata. Het doel is hergebruik van componenten aan te moedigen en de kans op redundante serviceontwikkeling te verkleinen. 
  • In een mobiele context is vindbaarheid het vermogen van een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet, om door een ander apparaat te worden gevonden.