Discoverability (in UX design)

Discoverability, in de context van product en interface design, is de mate van gemak waarmee de gebruiker alle elementen en functies van een nieuw systeem kan vinden wanneer hij het voor het eerst tegenkomt. Dat vermogen is een belangrijke overweging bij het ontwerpen van gebruikersinterfaces en gebruikerservaringen voor hardware-apparaten, softwaretoepassingen en websites.

Ontdekbaarheid is één component van leerbaarheid, een maatstaf voor hoe gemakkelijk iemand de onderdelen en functies van een nieuw systeem kan vinden, er toegang toe kan krijgen en er gebruik van kan maken. Leerbaarheid is op zijn beurt weer een onderdeel van bruikbaarheid, een beoordeling van de mogelijkheden van een product om de doelen van de gebruiker te bereiken.

In andere contexten wordt met leerbaarheid een aantal verschillende dingen bedoeld. In mobiele communicatie verwijst het bijvoorbeeld naar het vermogen van een apparaat om door een ander apparaat te worden gedetecteerd; voor naleving van regelgeving vereist detecteerbaarheid dat gegevens zodanig worden opgeslagen dat ze indien nodig toegankelijk zijn. 

Zie Don Norman's TED-talk, Three ways good design makes you happy: