Digitale voetafdruk

Een digitale voetafdruk, soms een digitaal dossier genoemd, is het geheel van gegevens dat bestaat als gevolg van handelingen en communicaties online die op de een of andere manier tot een individu kunnen worden herleid. 

Digitale voetafdrukken worden soms onderverdeeld in actieve en passieve datasporen. Actieve datasporen zijn de sporen die de gebruiker opzettelijk achterlaat. Facebook-, Twitter- en blogberichten, verbindingen met sociale netwerken, het uploaden van afbeeldingen en video's, e-mail, telefoongesprekken en chats behoren tot de manieren waarop mensen actieve digitale voetafdrukken creëren. 

Passieve datasporen die met een individu in verband worden gebracht, worden achtergelaten door anderen of verzameld via activiteiten die de gebruiker verricht zonder opzettelijk gegevens achter te laten.Websitebezoeken en -acties, zoekopdrachten en online aankopen behoren tot de activiteiten die passieve datasporen toevoegen aan een digitale voetafdruk. 

Een digitale voetafdruk is relatief permanent en zodra de gegevens openbaar zijn -- of zelfs semi-openbaar, zoals het geval kan zijn bij Facebook posts -- heeft de eigenaar weinig controle over hoe deze door anderen zullen worden gebruikt. Daarom is een belangrijk aandachtspunt bij het beheer van de digitale voetafdruk (digital footprint management, DFM) voorzichtigheid met betrekking tot online activiteiten om de gegevens te controleren die in de eerste plaats kunnen worden verzameld.