Digitale rechten

Digitale rechten zijn de rechten van individuen met betrekking tot computertoegang en de mogelijkheid om digitale media te gebruiken, te creëren en te publiceren. Digitale rechten kunnen ook verwijzen naar toegestane toestemmingen voor eerlijk gebruik van digitale auteursrechtelijk beschermde materialen.

Digitale rechten liggen in het verlengde van mensenrechten als de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy. De mate waarin digitale rechten worden erkend varieert van land tot land, maar toegang tot Internet is een erkend recht in verschillende landen.

Digitaal rechtenbeheer (DRM) software wordt vaak gebruikt om te beheren of te controleren wat er met auteursrechtelijk beschermde bestanden wordt gedaan. DRM lijkt niet populair te zijn bij gebruikers omdat het de toegang tot digitale media kan bemoeilijken en beperken. Deze beperking kan piraterij verleidelijker maken.