Digitale commons

Een digitale commons is een discrete online bron die gezamenlijk wordt ontwikkeld en beheerd door een gemeenschap.

Voorbeelden van digitale commons zijn wiki's, zoals Wikipedia, open licentie organisaties, zoals de Creative Commons, open source software repositories, zoals SourceForge, en open source software gemeenschappen, zoals de Apache Software Foundation (ASF) en de Free Software Foundation (FSF).

Mayo Fuster Morell, een onderzoeker op het gebied van sociale bewegingen en online gemeenschappen, stelt de volgende definitie voor digitale commons voor:

...informatie- en kennisbronnen die collectief worden gecreëerd en eigendom zijn van of gedeeld worden tussen of onder een gemeenschap en die de neiging hebben niet-exclusief te zijn, dat wil zeggen, (over het algemeen vrij) beschikbaar zijn voor derden. Zij zijn dus eerder gericht op gebruik en hergebruik dan op uitwisseling als handelswaar. Bovendien kan de gemeenschap van mensen die ze opbouwen ingrijpen in het beheer van hun interactieprocessen en van hun gedeelde bronnen.

Hoewel een digitale commons typisch een open bron is, met normen die permissief lijken in tegenstelling tot propriëtaire en commerciële ondernemingen, is ze niettemin onderworpen aan regulering. Het toezicht op en het beheer van een digitale commons is essentieel voor de duurzaamheid en voor de naleving van de waarden en het collectieve belang van de gemeenschap. 

Zie ook: tragedy of the commons