Digital object identifier (DOI)

Een DOI (digital object identifier) is een permanente identificatie die aan een webbestand of ander internetdocument wordt gegeven, zodat gebruikers bij een verandering van het internetadres naar het nieuwe adres worden doorverwezen. Je dient een DOI in bij een centraal beheerde directory en gebruikt dan het adres van die directory plus de DOI in plaats van een gewoon internetadres. Het DOI-systeem is bedacht door de Association of American Publishers in samenwerking met de Corporation for National Research Initiatives en wordt nu beheerd door de International DOI Foundation. In wezen is het DOI-systeem een systeem voor het doorsturen van webpagina's door een centrale beheerder.

In eerste instantie is de enige centrale directory die welke door de DOI Foundation wordt bijgehouden. Het is echter de bedoeling dat andere directory's worden opgezet en onderhouden, misschien door elke grote industrie. Zo zou een typische DOI eruit kunnen zien:

10.1002/ISBNJ0-471-58064-3 

In dit voorbeeld identificeert de "10.1002" de directory en het deel na de "/" is de rest van de DOI - in dit geval het ISBN-nummer van een bepaald boek dat is gepubliceerd. De "-3" geeft een specifiek deel of hoofdstuk in het boek aan.

De DOI zou worden gekoppeld aan een specifieke webpagina of Uniform Resource Locator in de directory. Als u naar het document op een webpagina wilt linken, zou u naar deze URL linken:

http://www.doi.org/10.1002/ISBNJ0-471-58064-3 

Hier is "www.doi.org" toevallig de huidige en enige directory-beheerder. Een gebruiker die op deze link klikt, zou naar de directorypagina linken, die op zijn beurt de URL zou lokaliseren en terugsturen die bij de DOI hoort. Ervan uitgaande dat de directory up-to-date was, konden zowel de eigenaar van de pagina als de gebruiker er zeker van zijn dat de meest recente pagina zou worden teruggestuurd.

Eerste gebruikers van het DOI-systeem zijn voornamelijk grote uitgevers met duizenden documenten die moeten worden bijgehouden en waarvan er vele op het web beschikbaar zijn. Het van tijd tot tijd verplaatsen van bestanden voor zo'n groot aantal documenten zou veel linkwijzigingen op de site van de uitgever vergen en misschien een doorverwijspagina voor gebruikers. Met het DOI-systeem hoeft bij een toekomstige locatieverandering alleen de centrale directory te worden bijgewerkt en heeft dit geen invloed op de links naar andere sites (als die ook de DOI in hun link gebruiken).