Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

De Digital Millennium Copyright Act (DMCA) is een controversiële Amerikaanse wet inzake het beheer van digitale rechten (Digital Rights Management, DRM), die op 28 oktober 1998 werd uitgevaardigd door toenmalig president Bill Clinton. De bedoeling van de DMCA was een bijgewerkte versie van de auteursrechtwetgeving te creëren om de speciale uitdagingen van het reguleren van digitaal materiaal het hoofd te bieden. In grote lijnen is het doel van de DMCA de rechten van zowel auteursrechthebbenden als consumenten te beschermen. De wet is in overeenstemming met het Verdrag inzake auteursrecht van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) en het Verdrag inzake uitvoeringen en fonogrammen van de WIPO, die beide in 1996 door meer dan 50 landen over de hele wereld zijn geratificeerd.

Opgesteld door een samenwerkingsverband van uitgevers, wetenschappers, burgerrechtengroeperingen en anderen, wordt de DMCA door veel van deze groeperingen, wier belangen vaak tegenstrijdig zijn, beschouwd als een compromismaatregel. Strikt geïnterpreteerd zou DMCA vele volledig ethische, en zelfs noodzakelijke activiteiten verbieden. Veiligheidsgerelateerde taken zoals het omzeilen van beveiligingssystemen, encryptie-onderzoek, of reverse engineering van software zouden bijvoorbeeld illegaal zijn. Voordat de wet werd aangenomen, ondertekenden 50 van 's lands meest vooraanstaande computerwetenschappers en technologen een brief aan het Amerikaanse Congres met de waarschuwing dat de DMCA, zoals deze oorspronkelijk was bedoeld, "computersystemen en netwerken in de hele Verenigde Staten in gevaar zou brengen, veel huidige universitaire cursussen zou criminaliseren ... en een groeiende Amerikaanse industrie in informatiebeveiligingstechnologie ernstig zou verstoren."

De DMCA werd herzien om specifieke uitzonderingen toe te staan, zoals encryptie en beveiligingsonderzoek. Industrie-, consumenten- en burgerrechtengroeperingen blijven de wet evalueren, en veel staten overwegen hun eigen versie. In april 2003 heeft een groep, de Broadband and Internet Security Task Force, een bijgewerkte versie van de wet opgesteld, soms aangeduid als "Super DMCA". Deze latere versie voegt belangrijke concepten, zoals "de bedoeling om te frauderen", toe aan de bepalingen van de oorspronkelijke wet.