Digital due process

Digital due process is een aanpassing en uitbreiding van dat wettelijke vereiste dat is ontworpen om de rechten van individuen met betrekking tot online communicatie te beschermen. 

Due process, in het algemeen, is de eis dat gevestigde wetten en gedragsnormen moeten worden gevolgd tijdens elke officiële handeling namens de staat om ervoor te zorgen dat de rechten van het individu niet worden geschonden. Het beginsel wordt op grote schaal toegepast binnen justitiële en zakelijke omgevingen.

De zaak van digitale due process wordt actief gepromoot door een coalitie van privacy-belangengroepen, online bedrijven en denktanks (ook bekend als Digital Due Process).Een van de belangrijkste doelen van de coalitie is het bevorderen van de wijziging van de Electronic Communications Privacy Act (ECPA), zodat deze kan omgaan met technologieën, communicatiepatronen en hoeveelheden gebruikersgegevens die niet waren voorzien toen de wet in 1986 werd opgesteld.

Cloud computing, sociale netwerken en mobiel computergebruik behoren tot de technologische trends die van invloed zijn geweest op online privacy en veiligheid. Terwijl het aantal mensen dat op een gegeven moment online is en de hoeveelheid gebruikersgegevens die worden geproduceerd drastisch zijn toegenomen, zijn digitale surveillancetechnologieën ook geavanceerd, waardoor het voor overheidsvertegenwoordigers mogelijk is om heimelijk de communicatiegegevens van particuliere burgers te verzamelen. 

De Digital Due Process coalitie stelt dat haar missie is:

De ECPA-normen vereenvoudigen, verduidelijken en uniformeren, zodat de privacy van communicatie- en bijbehorende gegevens beter wordt beschermd in reactie op veranderingen in de technologie en nieuwe diensten en gebruikspatronen, terwijl de wettelijke instrumenten die overheidsinstanties nodig hebben om de wetten te handhaven, te reageren op noodsituaties en het publiek te beschermen, behouden blijven.