Deugdsignalering

Deugdsignalering is het afleggen van een publieke verklaring die prijzenswaardig gedrag of een prijzenswaardige houding specificeert of impliceert, die mogelijk niet overeenkomt met de acties van de persoon die de verklaring aflegt.

Zowel individuen als organisaties doen vaak dergelijke uitspraken om een positief beeld van zichzelf te bevorderen, of dit nu gerechtvaardigd is of niet. Deugdsignalering is in wezen een low-key en goedkope PR-inspanning, die vaak voorkomt in missieverklaringen, visieverklaringen, "Over ons"-content en berichten in de sociale media.

Naast een platform voor deugdsignalering heeft de alomtegenwoordigheid van online content en sociale-mediaplatforms als Facebook en Twitter het voor mensen ook mogelijk gemaakt om snel en gemakkelijk informatie over personen en bedrijven te delen, en die berichten kunnen haaks staan op een positief beeld. Een discrepantie tussen aangenomen waarden en feitelijk gedrag kan een reputatie veel meer beschadigen dan slecht gedrag alleen.

Desalniettemin verwachten consumenten steeds vaker dat bedrijven hun kernwaarden communiceren en dat die waarden maatschappelijk verantwoord zijn. Dergelijke boodschappen kunnen ook een rol spelen bij het bevorderen van een ethisch verantwoorde cultuur, met name wanneer ze gepaard gaan met een consequent gedrag.