Design thinking

Design thinking is een iteratieve benadering van het oplossen van problemen waarbij mensen met verschillende perspectieven, kennis, vaardigheden en ervaring opzettelijk worden gezocht en samen een praktische oplossing voor een reëel probleem creëren.

Design thinking gebruikt een procesmatige benadering om problemen op te lossen en zoals elk proces omvat het een reeks stappen die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd om een doel te bereiken. In dit geval is het doel een oplossing te vinden die kans van slagen heeft, tijdig kan worden uitgevoerd en waarschijnlijk door alle belanghebbenden zal worden geaccepteerd.

De vijf stappen in design thinking zijn inleven, definiëren, ideëren, prototype en testen.