Design by committee

Design by committee is een term die soms wordt gebruikt om een ontwerp te beschrijven dat gebrekkig is omdat te veel mensen input hebben geleverd. De uitdrukking impliceert een gebrek aan een coherente visie en, misschien als gevolg daarvan, een mislukking om de problemen die het ontwerp moest oplossen succesvol op te lossen. In een software-ontwikkelingscontext is "design by committee" een controversieel onderwerp. Volgens sommige deskundigen leidt "design by committee" tot te lange specificaties met een overvloed aan kenmerken (ook wel feature creep genoemd) en veel inconsistente en/of overbodige elementen. In een interview in New Scientist , zei Donald Norman (auteur van het boek The Design of Everyday Things ) "You don't do good software design by committee. Je doet het het beste door een dictator te hebben. Vanuit het oogpunt van de gebruiker moet je een samenhangende ontwerpfilosofie hebben..." Norman is van mening dat een van de redenen waarom mensen nog steeds moeite hebben met het leren gebruiken van bijvoorbeeld computers, de slechte resultaten zijn van ontwerp door commissie.

Het World Wide Web Consortium ( W3C ) daarentegen heeft zich uitgesproken vóór ontwerp door commissie. W3C-werkgroepen bestaan doorgaans uit 10 tot 20 leden die een jaar of langer samenwerken aan een technische specificatie. Bovendien vraagt de werkgroep ook om input via een openbare mailinglijst. Volgens een W3C-rapport verdient "design by committee" zijn slechte reputatie niet. Integendeel, in het rapport van de organisatie wordt beweerd dat een groter aantal mensen dat aan een ontwerp werkt meer ervaring en creativiteit in het project inbrengt en ook in staat is meer fouten te ontdekken.