Derde partij

Een derde partij is een entiteit die op een of andere manier betrokken is bij een interactie die primair tussen twee andere entiteiten plaatsvindt. 

Een contract kan bijvoorbeeld bestaan tussen een softwarebedrijf dat een mobiele app maakt en een eindgebruiker. Vanuit het perspectief van het bedrijf is het de eerste partij en de eindgebruiker is de tweede partij; vanuit het perspectief van de eindgebruiker zijn die posities verwisseld. De derde partij in dit voorbeeld kan een marketingbedrijf of een advertentienetwerk zijn. 

De derde partij kan al dan niet officieel deel uitmaken van de transactie tussen de twee primaire entiteiten en kan al dan niet transparant en/of legaal interageren. Hieronder volgen nog enkele voorbeelden van contexten waarin derden worden genoemd:

  • Afluisteren is het heimelijk onderscheppen van een privé-communicatie tussen twee personen door een derde partij.
  • Bij een man-in-the-middle-aanval  onderschept een derde partij de communicatie tussen twee partijen, meestal een eindgebruiker en een website, meestal om toegang te krijgen tot gebruikersgegevens.
  • Een cookie van een derde partij wordt op de computer van een gebruiker geplaatst door een website van een ander domein dan het domein dat de gebruiker bezoekt. Een 3PL (third-party logistics) is een leverancier van uitbestede logistieke diensten.
  • Een beheerde IT-dienst is een informatietechnologietaak (IT) die wordt geleverd door een externe contractant. 
  • Een open relay (soms een onveilige relay of een relay van een derde partij genoemd) is een SMTP-e-mailserver die e-mailberichten verwerkt die niet voor en niet van een lokale gebruiker zijn.