Demutualisatie

Demutualisatie is het proces waarbij een bedrijf dat eigendom is van leden aandeelhouders wordt; vaak is dit een stap in de richting van de beursgang (IPO) van een bedrijf. Verzekeringsmaatschappijen hebben vaak het woord "wederzijds" in hun naam, wanneer zij wederzijds eigendom zijn van hun polishouders als een groep. De laatste jaren is er echter een sterke tendens om deze maatschappijen te demutualiseren, waarbij ze overschakelen op een aandeelhoudersstructuur. In het algemeen krijgen de polishouders ofwel aandelen ofwel geld in ruil voor hun eigendomsrechten. Omdat aandelen kunnen worden verhandeld of verkocht - in tegenstelling tot eigendomsrechten, die niet kunnen worden verkocht - vergroot demutualisatie de kans op winst voor de betrokkenen, en komt het ook de economie ten goede.

Demutualisatie werd oorspronkelijk gebruikt om specifiek te verwijzen naar dit omschakelingsproces bij verzekeringsmaatschappijen; de term is sindsdien breder in gebruik geraakt om het proces te beschrijven waarbij elke organisatie die eigendom is van leden, eigendom wordt van aandeelhouders. Wereldwijd hebben de beurzen een ander treffend voorbeeld van de trend naar demutualisering geleverd: de London Stock Exchange (LSE), de New York Stock Exchange (NYSE), de Toronto Stock Exchange (TSE) en de meeste andere beurzen over de hele wereld zijn onlangs tot demutualisering overgegaan, zijn daar momenteel mee bezig of overwegen demutualisering.