Demon

Een demon (zie ook daemon wat een enigszins vergelijkbare betekenis heeft) is een programma of proces, onderdeel van een groter programma of proces, dat sluimert totdat een bepaalde voorwaarde zich voordoet en dan wordt opgestart om zijn bewerkingen uit te voeren. Eric Raymond noemt als voorbeeld een kunstmatige intelligentie ( artificial intelligence ) toepassing. Een AI-programma zou een aantal demonen kunnen omvatten, waarvan één of meer actief zouden kunnen worden wanneer een nieuw stuk kennis door het AI-programma werd verworven. Als de nieuwe kennis het eigen kennisgebied van een bepaalde demon beïnvloedde, zou het in actie komen en nieuwe stukken kennis creëren die op zijn specifieke inferentieregels worden gebaseerd. Elk van deze nieuwe stukken kennis zou op zijn beurt weer extra demonen kunnen activeren die de hele AI-kennisbasis zouden blijven filteren en verfijnen.

Een tweede voorbeeld van een demon kan worden gevonden in persoonlijke computerhulpsystemen, spelletjes, of elke toepassing waar, wanneer een programma zo bepaalt door de staat van de interacties van de gebruiker met het programma, een "popup"-venster en een programma aan de gebruiker wordt voorgesteld voor hulp, een aanwijzing, of een kleine berekening.