Definitie van done

Een definition of done is een checklist van criteria waaraan een product, product increment of project moet voldoen om als voltooid te worden beschouwd. 

De term wordt gebruikt in agile softwareontwikkeling en agile projectmanagement.

De behoefte aan een dergelijke lijst ontstond als een manier om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen duidelijk begrijpen wat er bedoeld wordt als iemand zegt dat iets "klaar" is.   Een programmeur zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat software klaar is als hij klaar is met het schrijven van de code. Anderzijds kan een producteigenaar de software pas als voltooid beschouwen wanneer deze grondig is getest en in principe klaar is voor vrijgave. The definition of done is intended to be stringent enough to satisfy any stakeholder.

Here’s a sample definition of done:

  1. The build is in a release-ready state and available for download.
  2. Documentation is complete.
  3. Any unimplemented or inactive features are hidden from the user.
  4. Testing is complete.
  5. The source code is committed on the server.
  6. Code has been reviewed.
  7. Demo or manual has been reviewed and presented to the product owner.
  8. The product owner has given approval.

A definition of done might be posted in a visible area in the team’s shared workspace, on what is called a Big Visible Chart (BVC) or an information radiator.