Dedicated short-range communication (DSRC)

Dedicated short-range communication (DSRC) is een draadloze communicatietechnologie die is ontworpen om auto's in het intelligente vervoerssysteem (ITS) te laten communiceren met andere auto's of infrastructuurtechnologie. DSRC-technologie werkt op de 5,9 GHz-band van het radiofrequentiespectrum en is effectief over korte tot middellange afstanden.

DSRC heeft een lage latentie en een hoge betrouwbaarheid, is veilig en ondersteunt interoperabiliteit. Het ontvangt zeer weinig interferentie, zelfs in extreme weersomstandigheden, vanwege het korte bereik dat het overbrugt. Dit maakt het ideaal voor communicatie van en naar snel bewegende voertuigen.

DSRC-technologie kan worden gebruikt in een voertuig-tot-voertuig (V2V) of voertuig-tot-infrastructuur (V2I) formaat, en communiceert met behulp van transponders die bekend staan als on-board units (OBU's) of wegkant units (RSU's). Bij V2V wordt DSRC gebruikt om voertuigen met elkaar te laten communiceren via OBU's. Deze communicatie gebeurt meestal om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om de bestuurder van een auto te waarschuwen dat de auto voor hem op het punt staat langzamer te gaan rijden. Bij V2I communiceert een OBU in of op het voertuig met omliggende infrastructuur die is uitgerust met een RSU. Dit kan de bestuurder ook waarschuwen voor veiligheidsrisico's, zoals het te snel naderen van een bocht, of kan worden gebruikt voor het innen van tolgelden en parkeerbetalingen.

In 1999 wees de Federal Communications Commission (FCC) van de Verenigde Staten de radiofrequentieband van 5,725 MHz tot 5,875 MHz toe voor DSRC-communicatie. Het ITS Joint Program Office van het Amerikaanse ministerie van Vervoer doet onderzoek naar DSRC en andere draadloze communicatietechnologie├źn en de toepassingen daarvan voor de veiligheid van voertuigen.

Overigens wordt DSRC ook buiten de VS gebruikt voor veiligheids- en andere doeleinden. Het Europees Instituut voor telecommunicatienormen heeft in 2008 een radiofrequentieband van 30 MHz aangewezen voor DSRC, hoewel de technologie al eerder werd gebruikt voor elektronische tolheffing. Andere landen, zoals Japan, gebruiken de technologie ook voor veiligheids- en factureringsdoeleinden.